Hotel, Nová Lesná

V hoteli Nová Lesná sme zhotovili točité nerezové schodisko do suterénu, kde sa nachádza relaxačná časť pre hotelových hostí. Nosným prvkom tohto atypického schodiska je vreteno – oceľová rúra. Súčasťou moderného schodiska je celokovové zábradlie.