VS Mont, Dolný Kubín

Spoločnosti VS mont sme realizovali rekonštrukciu pôvodnej výrobnej oceľovej haly. Polykarbonátové platne, ktoré boli pri realizácii presklenej fasády využité, zabezpečia v budove najmä dostatok prirodzeného denného svetla.