Petrol station, Šahy

Prestrešenie nad čerpacou stanicou pohonných hmôt Shell