Cb-mont, Banská Bystrica

Budova našej spoločnosti je moderná a najmä funkčná. Pri realizácii sme aj my podľahli modernému trendu zasklievania a využili sme presklenú fasádu vo vstupnej časti do interiéru budovy. Nad samotným vstupom je hliníková konštrukcia so sklenenou strieškou.