Family house, Modra

Strieška nad vstupnou časťou rodinného domu