Chemosvit a.s., Svit

Kombinácia presklennej fasády a plného opláštenia hlavnej budovy firmy Chemosvit