Hospital, Košice

Výstavba heliportu na streche urgentného príjmu v Košiciach