Logistics Centre Gan

Výstavba nepriehľadných protihlukových stien v okolí logistického centra Gan