Pedestrian bridge, Banská Bystrica

Výstavba mosta pre peších v Banskej Bystrici