Zásady a politika spoločnosti

V našej spoločnosti dodržiavame dôležité princípy fungovania, ktoré majú rovnako významný vplyv na efektívne fungovanie vnútorných procesov ako aj na kvalitu dodaných výrobkov a služieb našim zákazníkom.

Politika IMS

Politika informačnej bezpečnosti