Presklené fasády, plné steny a plášte

Podiel otvorov na tepelných stratách obvodových konštrukcií objektov postavených do roku 1990 predstavuje cca 40% – tento stav vyplýva z dnes už nedostatočného tepelnotechnického dimenzovania presklených stien, svetlíkov a okien. Typickými reprezentantmi nevyhovujúcich výplní sú: jednoduché zasklenie, sklo s drôtenou vložkou, COPALIT a PANLUX.

Sortiment opláštení budov

Presklená stena telocvične

  • výmena výplní presklených stien za sklenené výplne, polykarbonátové platne, alebo polykarbonátové panely SEPLUX a MODULAR a sklolamináty
  • opláštenie hospodárskych objektov sklolaminátovými vlnovkami ELYPLAST
  • opláštenie občianskych, priemyselných a iných objektov sendvičovými panelmi
  • protihlukové steny
  • presklené fasádne steny občianskych stavieb z hliníkových konštrukcií

Forma dodávky materiálov pre opláštenie budov

Ideálnymi materiálmi na výmenu, resp. rekonštrukciu výplní sú polykarbonátové komôrkové platne a polykarbonátové panely SEPLUX a MODULAR. Plné opláštenia podľa požiadaviek sendvičovými panelmi, plechmi a pod. Na opláštenie objektov bez tepelnotechnických nárokov slúžia sklolaminátové platne a oblúky s vlnkovým a trapézovým profilom – ELYPLAST.