Schodiská

Samonosné montované schodiská

Nosná konštrukcia

Schodisko má samonosnú konštrukciu – schodnicu, vytvorenú mechanickým pospájaním jednotlivých segmentov. Segmenty sú zvarené oceľové, alebo nerezová prvky z jaklových profilov a plechov.

Povrchová úprava oceľovej konštrukcie schodiska je práškovou farbou rôznych farebných odtieňov podľa vzorkovníka RAL. Povrchová úprava nerezovej konštrukcie schodiska je matný odtieň nereze.

Samonosné nerezové schodisko

Kotvenie samonosnej konštrukcie – schodnice

Schodnica musí byť dostatočne kotvená na oboch koncoch, to znamená do podlahy, stropu nástupného i výstupného podlažia. Vzhľadom k hmotnosti vlastného i zaťaženého schodiska musí byť kotvenie vykonané do betónovej, oceľobetónovej alebo oceľovej konštrukcie.

Schodiskové stupne (nástupnice)

Štandardné nástupnice sú vyrobené z dosky z lepeného masívu – dub, alebo buk, hrúbky 40 mm. Majú mierne zaoblené predné nástupné hrany a povrch ošetrený lakom. Nášľapné plochy stupňov môžu byť realizované aj v iných prevedeniach.

Zábradlie

Je konštrukčne a funkčne neoddeliteľnou súčasťou schodiska. Okrem bezpečnostnej a pomocnej funkcie pri pohybe osôb slúži ako stužujúca a stabilizujúca konštrukcia. Hustota výplne zábradlia je vyhotovená v zmysle bezpečnostných predpisov a noriem. Počet segmentov, ich rozmiestnenie na vonkajšom a vnútornom okraji schodiskového ramena určuje pôdorysný tvar (zakrivenie) schodiskového ramena. Zábradlie zrealizujeme podľa vopred daného návrhu alebo sa dohodne tvar podľa daného priestoru.

Atypické riešenia

Konštrukcia schodnice, resp. možnosť vzájomného horizontálneho pootočenia jej segmentov (stupňov), ponúka množstvo alternatív pôdorysného tvarovania – zakrivenia schodiskového ramena. Tento predpoklad v kombinácii s individuálnymi podmienkami na mieste zabudovania schodiska vytvára množstvo zaujímavých riešení.

Schodiskové stupne je možné spredu uzavrieť podstupnicami – ak je schodisko obmurované, možno pod ním vytvoriť uzavretý priestor.

Naša firma je po vzájomnej dohode so zákazníkom pripravená vyhovieť i ďalším materiálom a konštrukčným riešením.

Orientačné rozmery samonosných schodísk

Točité (vretenové) montované schodiská

Nosná konštrukcia

Hlavným nosným prvkom točitého schodiska je vreteno – oceľová rúra, na ktorú sú navliekané schodiskové stupne.

Točité schodisko na mieru

Kotvenie nosnej konštrukcie – vretena

Vreteno musí byť dostatočne kotvené na oboch koncoch to znamená do podlahy, resp. stropu nástupného i výstupného podlažia. Vzhľadom k hmotnosti vlastného i zaťaženého schodiska musí byť kotvenie vykonané do betónovej, oceľobetónovej alebo oceľovej konštrukcie.

Schodiskové stupne (nástupnice)

Sú vyrobené z ohýbaného oceľového, alebo nerezového plechu. V priečnom priereze majú tvar obráteného „U“. Špeciálnym prípadom sú roštové stupne. Na pôdorysne užšej – vnútornej strane sú privarené k prstencom, ktoré sa navliekajú na vreteno. Medzi prstence sú vložené vymedzovacie krúžky, zabezpečujúce stabilitu jednotlivých stupňov a tuhosť schodiska ako celku. Schodiskové stupne nemajú podstupnicu.

Nášľapné plochy stupňov a podest sa vyrábajú v nasledujúcich vyhotoveniach:

  • protišmykový plech
  • podlahový rošt
  • hladký plech + koberec, resp. PVC
  • obklad drevom (lepený masív)
  • obklad kameňom (podľa želania)

Zábradlie

Je konštrukčne a funkčne neoddeliteľnou súčasťou vonkajšieho okraja schodiska. Okrem bezpečnostnej a pomocnej funkcie pri pohybe osôb slúži ako stužujúca a stabilizujúca konštrukcia. Zábradlie býva celokovové, prípadne doplnené dreveným madlom, kotvené do schodiskových stupňov. Hustota výplne zábradlia je vyhotovená v zmysle bezpečnostných predpisov a noriem.

Atypické riešenia

Napriek skutočnosti, že vyššie uvedené riešenia vretenových schodísk odrážajú niekoľkoročné požiadavky trhu, naša firma je po vzájomnej dohode so zákazníkom pripravená vyhovieť i ďalším materiálovým a konštrukčným riešeniam.