Oceľové konštrukcie

Kompletná výroba a montáž oceľových konštrukcií.

Oceľová konštrukcia na mieru

Sortiment a činnosti

  • nové oceľové haly
  • rekonštrukcie hál
  • opláštenie hál trapézovým plechom, tepelnoizolačnými sendvičovými panelmi, alebo skladanými plášťami
  • výplne otvorov hál – plastové, alebo hliníkové okná a dvere, priemyselné brány, svetlíky a presvetľovacie pásy
  • oceľové mosty a lávky
  • oceľové potrubné mosty a konštrukcie
  • oceľové stĺpy a stožiare
  • oceľové konštrukcie komínov