O nás

Firma Cb vznikla v roku 1990 ako družstvo so zameraním na projektové a inžinierske práce. Od roku 1993 pokračovala činnosť Cb už ako Cb – obchod, služby, výstavba, s.r.o. Postupne Cb – obchod, služby, výstavba, s.r.o zostala jednou so spoločnosti skupiny Cb so zameraním na obchodnú činnosť v stavebníctve, keď v roku 1997 oddelením výrobno-montážnej časti firmy vznikla spoločnosť Cb – mont s.r.o. a v roku 2000 oddelením projekcie vznikla spoločnosť Cb – projekt, consulting, s.r.o., ktorá je zameraná na projektovú, inžiniersku a konzultačnú činnosť v stavebníctve a v inžinierskej výstavbe.

Cb od svojho vzniku pôsobí v oblasti stavebníctva kde jej hlavné predmety činnosti sú:

  • obchodná činnosť (Cb – obchod, služby, výstavba, s.r.o): polykarbonátové platne obchodných značiek Lexan, QUINN, Politec, Arla a panely a plný polykarbonát + príslušenstvo, akrylátové platne (plexisklo), kopulovité svetlíky, systém posuvných a pevných hliníkových presklených konštrukcií, zasklenie loggií, systém montovaných deliacich stien, sklolaminátové platne, role a oblúky, posuvné prekrytie bazénov
  • výroba, dodávka a montáž (Cb – mont s.r.o.): svetlíky, prestrešenia, presklenné a plné steny a plášte, zimné záhrady, schodištia, konštrukcie z ocele, hliníka a nereze, systém posuvných a pevných hliníkových presklenných konštrukcií, zasklenie lodžií, systém montovaných deliacich stien, posuvné prekrytie bazénov
  • projektovo inžinierska činnosť (Cb – projekt, consulting, s.r.o.): Projektová činnosť v oblasti: občianske a bytové stavby, energetické stavby, priemyselné, vodohospodárske a inžinierske stavby. Spracúvanie a zabezpečenie: štúdií, auditov, architektonické návrhy, autorský dozor, inžinierska činnosť, činnosť stavebného dozoru

Svojím dlhoročným pôsobením na trhu a neustálym skvalitňovaním a rozširovaním svojich produktov a služieb má už pevné miesto na trhu SR. Má vybudovaný skúsený tím pracovníkov vo všetkých oblastiach činnosti, vlastné prevádzkové priestory pre svoju činnosť v BB a Šalkovej (časť BB), potrebnú technickú vybavenosť (náradie, stroje, zariadenie, dopravu a príslušnú výpočtovú techniku).

Všetky firmy Cb majú od roku 2004 vydaný certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001.