BB-technik, Banská Bystrica

Prestrešenie nad garážovou bránou.