PHS, Komárno

Výstavba transparentných protihlukových stien v Komárne