R4, Košice

Výstavba protihlukových stien v okrajových častiach mesta Košice