Chemosvit a.s., Svit

Na hlavnej budove spoločnosti Chemosvit si náš klient vybral kombináciu presklenej fasády a plného opláštenia. Montovaná hala je opláštená sendvičovými panelmi. Reprezentatívna presklená fasáda sa nachádza na strane vstupnej časti do budovy. Zadná časť je tvorená kombináciou transparentnej fasády a vonkajšieho opláštenia.

 

Meno (povinné)

Firma

Email (povinné)

Telefón

Poznámka