Oceľové konštrukcie v stavebníctve

oceľová montovaná hala

Oceľ je v súčasnom stavebníctve nenahraditeľná. Kvalitné vlastnosti tohto konštrukčného materiálu ako sú pružnosť, pevnosť a tvrdosť mu predurčujú sľubnú budúcnosť a časté využitie. Výhodou je aj nízka cena a možnosť rýchlej stavby vďaka jednoduchej montáži prvkov.

Rozmanité využitie oceľových konštrukcií

Oceľové konštrukcie sa nevyužívajú len pri stavbách skladov, nákupných centier a veľkokapacitných oceľových hál. Výrobcovia ponúkajú široké spektrum možností využitia. Okrem už vyššie spomínaných je možné z kovových konštrukcií postaviť aj menšiu garáž, balkón, schodisko, strešnú konštrukciu, dokonca aj celý rodinný dom. V menších priestoroch je dôležité vnútorné rozloženie interiéru, existencia, respektíve absencia nosníkov a vnútorných priečok. Vnútorný priestor týchto typov stavieb je možné prispôsobiť potrebám zákazníka.

Cena v závislosti od nosníkov

Nosníky sú dôležitou súčasťou hotovej stavby a od ich typu sa odvíja aj konečná cena. Priehradové nosníky sú v súčasnosti najrozšírenejším druhom, a to vďaka ľahšej manipulácii a nižšej hmotnosti. Menšie množstvo využitého materiálu sa pozitívne odráža aj na nižšej cene, ktorá je priaznivejšia ako v prípade plnostenných nosníkov. Na druhej strane je ale ich náročnejšia údržba, čo sa v budúcnosti môže prejaviť ďalšími investíciami.

Protipožiarna ochrana je dôležitou súčasťou montovaných hál

Image9Z dôvodu nízkej odolnosti ocele proti požiaru a následnej deformácii jej povrchu dochádza k mechanickým zmenám a klesaniu pružnosti materiálu. Práve pre tieto zmeny v štruktúre je protipožiarna ochrana veľmi dôležitá. Okrem systémov odvádzajúcich teplo sa ako účinná ochrana osvedčili rôzne typy izolácie, ktoré zabraňujú prístupu tepla k oceli. Najrozšírenejším typom izolačného materiálu sú sádroperlitové a vápenné omietky, spevňujúce nátery, tmely a obklady z anorganických hmôt.

 

Rôznorodé prvky pri stavbe

Pri využití ocele pri budovaní hál a iných objektov sa môžeme stretnúť s viacerými druhmi jednotlivých častí konštrukcie:

  • oceľové konštrukcie môžu byť postavené z tyčových alebo plošných prvkov
  • podľa spôsobu namáhania rozlišujeme prúty tlačené a ťahané
  • na spájanie kovových konštrukcií existujú statické alebo konštrukčné spoje
  • opláštenie budov môže byť voľné alebo vystužené
  • pri kombinovanej konštrukcii z ocele a betónu sa využívajú tlačené a ohýbané prvky

Meno (povinné)

Firma

Email (povinné)

Telefón

Poznámka