PHS

Protihluková stena rýchlostnej cesty na východnom Slovensku. Pre lepšiu orientáciu vodičov išlo v tomto prípade o priehľadné panely s výplňou z polykarbonátového číreho skla. Nosnou konštrukciou protihlukovej bariéry sú oceľové stĺpy s povrchovou úpravou.