R4, Košice

V okrajových častiach mesta Košice sme realizovali výstavbu protihlukových stien. Objednávateľ si v tomto prípade vybral nepriehľadné panely z hliníkových panelov aj z tvaroviek Durisol.