Efektivita a flexibilita oceľových hál

Image6Na to, aby firma prosperovala a zachovala si svoju pozíciu na trhu, musí neustále inovovať nielen technológie a postupy, ale v každom čase sa prispôsobovať požiadavkám trhu. Rozšírenie výrobnej prevádzky umožňuje vytvorenie pestrejšej palety výrobkov a tým uspokojenie potrieb viacerých zákazníkov. Ideálnym riešením je výstavba montovanej haly. Jej hlavným pozitívom je možnosť rozšírenia, dobudovania, či rozdelenia prevádzky a to bez vážnych stavebných zásahov – rýchlo, lacno a jednoducho.

Naša spoločnosť Cbmont, a.s. obdržala objednávku montovanej haly od firmy, zaoberajúcej sa výrobou čalúnených poťahov. Prevádzka bude obsahovať výrobnú linku, skladové priestory pre materiál aj hotové výrobky a expedičnú časť s nakladacou rampou.

Parametre haly

oceľové konštrukcie - nosný systém heliportu

Konštrukcia haly bude pozostávať z klasickej rámovej konštrukcie. Pevné oceľové nosníky budú osadené na pripravené betónové pätky. Hlavným materiálom výstavby haly bude oceľ a pozinkované plechy.
Rozpon haly je navrhnutý na 28 metrov, dĺžku 58 metrov a svetlosť 6 metrov. Hala bude mať klasickú, sedlovú strechu a bude opláštená sendvičovými panelmi. V strede strechy bude situovaný strešný svetlík s polykarbonátovou výplňou a po bokoch okná na zabezpečenie dostatočného prísunu denného svetla. Celá hala bude v hornej časti doplnená o prvky, umožňujúce prípadnú prístavbu, takže zásah do pôvodnej konštrukcie nebude potrebný, čím je zabezpečená flexibilita a efektívnosť haly. Celá výstavba haly je plánovaná na 10-12 týždňov, vrátane inštalácie výrobnej linky.

Výstavba montovanej haly prináša nepochybne množstvo výhod, šetrí čas a financie, je rýchla a jednoduchá a ponúka množstvo možností jej budúceho rozšírenia.

Meno (povinné)

Firma

Email (povinné)

Telefón

Poznámka