Montáž oceľových konštrukcií

konštrukcia haly pred opláštením sendvičovými panelmi

Pri montovaných halách je veľmi dôležité klásť osobitný dôraz na stavbu oceľovej konštrukcie, na jej pevnosť, stabilitu a bezpečnosť. Každá oceľová konštrukcia je špecifická pre daný objekt a pre účel jeho využitia. Skladá sa zo stĺpov, rámov a pomocných konštrukčných prvkov. Oceľové konštrukcie našej firmy spĺňajú tie najprísnejšie európske normy.

Postup výstavby konštrukcie pre oceľovú halu

Každej montáži oceľovej konštrukcie predchádza projekt. Jeho spracovanie zahŕňa:

  • presné určenie počtu a rozmerov profilov oceľovej konštrukcie
  • posúdenie vlastností lokality, kde sa bude daný objekt nachádzať
  • zohľadnenie poveternostných podmienok danej oblasti a priemerného množstva snehového zaťaženia podľa mapy snehových oblastí
  • zohľadnenie účelu stavby
  • koordináciu projektu v súlade s požiadavkami investora

Po zhotovení projektu prichádza na rad vypracovanie výrobnej dokumentácie a následná výroba kompletnej oceľovej koštrukcie, pričom kladieme veľký dôraz na presnosť jednotlivých komponentov. Následne nastáva samotná montáž, ktorá začína prípravou profilov a postupne sa k nim pridávajú ostatné komponenty celého objektu.

Druhy montovaných hál

envigeoIde najmä o montované haly, ktoré môžu byť:

  • zateplené (skladajú sa z tzv. sendvičových panelov, dopĺňa ich tepelno-izolačná vrstva,  sú nenáročné na údržbu, rýchlo realizovateľné a  trvanlivé)
  • nezateplené (oplášťujú sa tenkým trapézovým plechom)

Jednotlivé zložky objektu sú zmontované až na mieste, kde sa bude stavba nachádzať.

Naša spoločnosť má veľa skúseností s prípravou náležitej dokumentácie ako aj následnou montážou montovaných hál pre rôzne využitia, a tiež ich obkladanie sendvičovými panelmi. Ručíme za bezpečnosť, stabilitu a bezchybnosť výsledkov našej práce, čo má za následok aj celý rad spokojných zákazníkov. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Meno (povinné)

Firma

Email (povinné)

Telefón

Poznámka