Spodná stavba oceľovej haly

mohutná oceľová konštrukcia pred opláštením

V našej spoločnosti si môžete objednať oceľovú halu „na kľúč“, vrátane spodnej stavby, inžinierskych sietí aj pozemných komunikácií. Ak spodnú stavbu realizujete vo vlastnej réžii, netreba ju podceniť.

Zakladanie oceľovej konštrukcie

Pri dimenzovaní spodnej stavby vašej montovanej haly musíte počítať so statickým aj dynamickým zaťažením. Dôležitými faktormi sú:

  • celková hmotnosť oceľovej haly – váha samotnej oceľovej konštrukcie, váha opláštenia vrátane okien, dverí, brán a inžinierskych sietí (osvetlenie, vzduchotechnika, kúrenie, plyn a pod.)
  • žeriavová dráha (ktorá môže byť súčasťou haly) – váha konštrukcie dráhy, hmotnosť žeriavu a priemerná hmotnosť prepravovaných bremien
  • geologické pomery na stavbe – nosnosť podkladu, výška hladiny spodnej vody, zloženie podkladovej vrstvy atď
  • zaťaženie snehom a vetrom, extrémne výkyvy počasia

Aké sú možnosti založenia spodnej stavby

  • oceľový nosný systém halybetónové pätky – jednostupňové alebo viacstupňové, môžu byť v monolitickom alebo prefabrikovanom prevedení
  • betónové pásy – po obvode objektu, zvyčajne aj naprieč pôdorysom haly
  • piloty – využívajú sa najmä pri halách nižšej únosnosti
  • betónová základová doska – najčastejšie aj najjednosuchšie riešenie na podklad montovanej haly
  • kotviace prvky – osadzujú sa pred montážou oceľovej konštrukcie do betónových pátiek alebo pásov, je potrebné si dávať pozor na presnosť, ich priemer a počet je daný statickým výpočtom
  • medzi jednotlivé rámy sa z dôvodu ochrany stenových plášťov odporúča sokel vysoký aspoň 30 cm (monolitický betónový alebo prefabrikovaný)

Napojenie inžinierskych sietí

Sú neodmysliteľnosťou súčasťou spodnej stavby, treba s nimi rátať vopred. Ide o systém podzemných vedení, ktorými bude prúdiť plyn, voda, teplo, elektrika a odvádzať odpad. Patrí sem aj slaboprúdové vedenia- telefón, internet, káblová televízia  a pod. Súčasťou inžinierskych sietí je aj príjazdová cesta.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať pomocou kontaktného formulára nižšie.

 

Meno (povinné)

Firma

Email (povinné)

Telefón

Poznámka