Úloha oceľových konštrukcií v stavebníctve

Oceľ v budovách sa môže vyskytovať v rôznych podobách. Môžu to byť oceľové kotviace a nosné prvky, ale tiež oceľové schodisko či balkón. Neraz je to konštrukcia strechy alebo celej budovy, výrobných hál, skladov, veľkých komerčných budov, ale i rodinných domov.

Oceľové konštrukcie a ich výstavba

Oceľové konštrukcie sa môžu stavať z tyčových či plošných prvkov.  Sú spájané konštrukčne (zvary, skrutky a nity) alebo staticky (kĺby).

Zaujímavou alternatívou sú tenkostenné konštrukcie, ktoré sú veľmi hospodárne. Steny môžu byť voľné alebo vystužené. Pre mnoho konštruktérov sú zaujímavé spriahnuté konštrukcie, pri ktorých dochádza k spolupôsobeniu materiálov. Využíva sa spojenie ich najlepších vlastností. Častá je napríklad kombinácia (afinity) ocele a betónu. Tu sa používajú tlačené prvky, kedy je z ocele plášť, z betónu jadro a ohýbané prvky (betónová časť odoláva v tlaku, oceľová v ťahu).

Oceľové montované haly

Oceľové montované haly sú tvorené samonosnou oceľovou konštrukciou. Cieľom je postaviť pevnú a cenovo výhodnú halu. Tak, aby pomer ceny a výkonu bol optimálny. Takto možno vystavať aj garáž či dokonca rodinný dom, ak je to umožnené daným konštrukčným systémom. V tomto prípade zohráva dôležitú úlohu vonkajšie i vnútorné opláštenie a tepelné izolácie.

Ideálnym riešením je samonosná montovaná konštrukcia, ktorá nijako neobmedzuje vytváranie vnútorných dispozícii haly. Avšak v niektorých prípadoch môže byť vnútro haly jedným priestorom, ktorý  nie je v interiéri nijako narušený (nosníky). Hovoríme o čistote priestoru, ktorý je bez akýchkoľvek stĺpov a nosníkov. Výnimkou nie sú ohromné haly, pri ktorých sa spomínaným nosníkom nedá vyhnúť.

Protipožiarna ochrana oceľových stavieb

Pri požiaroch sa oceľ rýchlo taví. Jej požiarna odolnosť je teda nízka. Kvôli zvýšenej teplote dochádza k mechanickým zmenám ocele. Modul pružnosti klesá, deformácie rastú. Ako účinná ochrana sa používajú izolácie, ktoré bránia prístupu tepla k oceli. Vhodné sú omietky sádrovermikulitové, sádroperlitové a vápenné, obklady z anorganických hmôt (sádroperlitové, perlitbetonové, sadrové, sadrokartónové), obmurovky a obetonávky, spevňujúce nátery a tmely. Používajú sa tiež systémy odvádzania tepla z konštrukcií, ktoré fungujú na princípe predsadenia a alebo chladenia.

Cb-mont ponúka akúkoľvek pomoc ohľadom oceľových konštrukcií. Tím skúsených pracovníkov vám rád poradí, presvedčte sa sami. Našu spoločnosť tvoria profesionáli vo všetkých oblastiach našej činnosti, na ktorých sa môžete spoľahnúť. Svoje záväzky si vždy splníme a snažíme sa prekonať vaše očakávania.