Čistenie a údržba nerezu

nerezové zábradlie na interiérové schodiskoPre zachovanie všetkých vlastností nerezových zábradlí by sa niekoľkokrát ročne mala vykonať údržba. Povrch je potrebné priebežne udržiavať bez agresívnych nečistôt, najlepšie iba pomocou čistej vody alebo horúcej pary a to bez akýchkoľvek prísad. Využiť môžete aj špeciálny sprej na nerezovú oceľ. Pozrime sa však na všetky detaily údržby nerezových prvkov.

Nerezová oceľ je zliatinou niekoľkých kovov, kde dôležitú úlohu hrajú chróm, nikel a molybdén. Na povrchu nerezovej ocele je tzv. pasívna vrstva, ktorá bráni oxidácii a udržuje povrch výrobku, či budovy, stále rovnaký po dobu desiatok rokov.

Aj nerezové zábradlie a schodisko treba chrániť

Aj tento materiál je však nutné chrániť pred niektorými nepriaznivými vplyvmi. Nerez neznáša ovzdušie s vysokou hladinou priemyselných exhalácií, škodliviny z výfukových plynov, oceľový, cementový, či vápenný prach, posypovú soľ a vodu s vyšším obsahom chloridu sodného. Ďalej dávajte pozor na styk s predmetmi podliehajúcimi korózii – povrch nerezového výrobku nesmie prísť počas dlhšej doby do styku s takýmito predmetmi, pretože tieto by mohli sami o sebe korodovať a na nereze zanechať ťažko odstrániteľné škvrny alebo spôsobiť trvalé poškodenie. Aj dlhodobé usadzovanie nečistôt na povrchu môže spôsobiť povrchovú koróziu, čiastočky prachu totiž môžu obsahovať častice kovu alebo hrdze, ktoré sa uvoľnili z iných materiálov a oxidujú.

Pri montáži

Nerezová oceľ podľahne korózii až potom, čo takéto externé podmienky narušia pasívnu vrstvu na povrchu. Príčinou tohto poškodenia môže však byť aj chyba pri montáži, či zlý výber kvality materiálu. Pri samotnej montáži nerezového výrobku musí byť tento dobre chránený pred prachom z brúsenia a pri zváraní. Dbajte aj na to, aby bol nerezový výrobok po montáži dôkladne vyčistený a vhodne konzervovaný. Prvé čistenie sa preto prevádza ihneď po montáži a to pomocou špeciálneho čistiaceho spreja.

Následná údržba

Ďalšia údržba nerezového zábradlia je veľmi jednoduchá. Postačí, ak ho umyjete čistou vodou, prípadne vyčistíte horúcou parou, v žiadnom prípade však nepoužívajte chemické prísady. Čistenie nerezových povrchov vykonávajte pravidelne. V prostredí s menej náročnými podmienkami čistíme nerezovú oceľ každých 6 – 12 mesiacov, v prostredí s viac náročnými podmienkami, ako je spomenuté vyššie, čistíme povrch aspoň raz za štvrťrok.

Čo ak došlo k porušeniu nerezovej vrstvy?

Po zváraní a výskytu korózie z príčin, ktoré sme spomínali, je najvhodnejším a najúčinnejším spôsobom vo väčšine prípadov chemické čistenie, tzv. morenie s následnou pasiváciou.

schodiskaOdporúčaný postup pri morení nerezu:

  1. Odmastenie povrchu a odstránenie mechanických nečistôt
  2. Aplikácia prostriedku na morenie
  3. Pôsobenie prostriedku na morenie
  4. Oplach vodou, prípadné dôkladné mechanické očistenie handričkou alebo kartáčom pod vodou

Riadený vznik pasivačnej vrstvy – pasivácia

Riadený vznik pasivačnej vrstvy dosiahneme pomocou pasivačného prostriedku, napríklad v podobe pasty. Tieto prípravky nie sú určené iba k pasivácii, ale aj k odstráneniu drobných nečistôt zostávajúcich po morení, ktoré sa uvoľnili zo škár a štrbín medzi prerušovanými zvarmi a k čisteniu povrchov od náletovej korózie.

Radi vám poradíme, aký typ nerezových schodov a zábradlia bude ideálny do vášho príbytku. Ak už nerezové zábradlie máte doma a potrebujete pomôcť s údržbou, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Meno (povinné)

Firma

Email (povinné)

Telefón

Poznámka