Druhy a vlastnosti protihlukových stien

FORSTER_R1_Zarnovica-_Sasovske_Podhradie.JPG.900x600_q75_crop-smart.jpg.900x600_q75_crop-smartHluk nepriaznivo pôsobí na ľudský organizmus, na jeho aktivity a celkové zdravie. Práve preto čoraz častejšie vyrastajú pozdĺž ciest steny, ktoré pohlcujú alebo odrážajú a rozptyľujú hluk tak, aby mal na obyvateľov čo najmenší dopad. Protihlukové steny majú za úlohu chrániť obyvateľstvo pred hlukom, pochádzajúcim tiež napríklad z výrobných priemyselných parkov, či rozsiahlej cestnej siete.

Aké materiály a parametre sú pre tieto steny najvhodnejšie?

Odpoveďou na túto otázku je vypracovanie tzv. hlukovej štúdie pre danú lokalitu. Ide o štúdiu, ktorá zahŕňa meranie intenzity hluku v danej lokalite. Výsledkom tejto štúdie je hluková mapa izofón, ktorá graficky znázorňuje šírenie hluku v priestore. Povolené hladiny hluku pomáhajú udržiavať práve spomínané protihlukové bariéry.

Vlastnosti materiálov

Vo všeobecnosti sa materiály, z ktorých sú protihlukové steny zhotovené delia na dve základné skupiny:

  • hluk odrážajúce – zvuk neprepustia, ale odrazia ho do priestoru (volia sa spravidla v extravilánoch)
  • hluk pohlcujúce – materiál zvuk pohlcuje ( tieto materiály sú využívané najčastejšie v mestách). Obľúbené sú najmä sendvičové skladané výplňové panely.

6-unikove-servisne-hlinikove-dvereCelkové vlastnosti zvislej protihlukovej steny sa všeobecne riadia rozptylom zvuku na jej hornom okraji. Tieto vlastnosti sa dajú okrem vhodne zvoleného materiálu ešte vylepšiť prídavnými zariadeniami. Ide napríklad o mnohonásobné difrakčné okraje, fázovo interferenčné zariadenia, valcové hlavice, alebo voľbu vhodného tvaru horného okraja (prierez steny v tvare písmena „Y“ alebo „T“)

Celková účinnosť protihlukovej steny závisí od mnohých faktorov. Najmä však od materiálu, konštrukčných prvkov, vhodnej výšky a dĺžky a vhodnom umiestnení steny v teréne.

Najčastejšie používané materiály

Na základe spomínanej hlukovej štúdie pristupujeme k voľbe vhodného materiálu. Základy stien, ktoré dodávame, tvoria ukotvené stĺpiky rôznych profilov, medzi ktoré sa vkladá vhodná výplň.

Sú to zvyčajne panely:

  • betónové
  • hliníkové
  • kovové
  • transparentné (sklenené, polykarbonátové)
  • z nepriehľadných recyklovaných plastov s pohltivou vložkou
  • z prírodných materiálov (drevené, trieskové..)
  • iné

Údržba a bezpečnosť

Pri všetkých protihlukových bariérach, ktoré dodávame, kladieme dôraz na celkovú funkčnosť, bezpečnosť aj estetiku. Na základe projektovej dokumentácie volíme vhodné materiály, predovšetkým odolné voči nárazu, poveternostným vplyvom, tvarovo a rozmerovo stále, zvládajúce dynamické zaťaženie a v neposlednom rade také, ktoré nie sú náročné na údržbu. Farebné prevedenia volíme v závislosti na umiestnení steny. Kým steny pozdĺž monotónnych diaľníc lemujú steny chladných farieb, v mestách prevládajú farebnejšie riešenia.

 

Meno (povinné)

Firma

Email (povinné)

Telefón

Poznámka