Prvky inteligentnej stavby

halaEfektívnosť využitia montovaných objektov spočíva v celkovej skladbe objektu, v jeho projektovom riešení a celkovom využití priestorov a technologických zariadení. Práve kvôli tejto efektívnosti sa zavádza pojem „inteligentná budova“. Stručne povedané tento výraz vystihuje fakt, že budova má v najväčšej možnej miere slúžiť svojim užívateľom, ktorí vynaložia len minimálne úsilie a náklady na fungovanie a prevádzku objektu.

Do skupiny inteligentných riešení môžeme ako jeden z dôležitých aspektov, zaradiť svetlíky. Zastávajú hneď niekoľko funkcií ako napr. presvetľovanie interiéru, vetranie a taktiež sa vo veľkej miere podieľajú na požiarnej ochrane objektu, keď dokážu zabezpečiť odvod tepla a splodín horenia.

Presvetlenie interiéru

V priemyselných ale aj ostatných halách, v ktorých sa zdržiavajú ľudia, sa musí zabezpečiť dostatočný prísun denného svetla. Práve túto úlohu plnia svetlíky, najmä vo plošne rozsiahlych objektoch, kde nie je možné dosiahnuť dostatočné presvetlenie interiéru bočnými okennými pásmi. Svetlíky, ktoré slúžia výlučne na presvetlenie sú pevne zabudované, tvoria súvislý celok a ich konštrukcia je jednoduchá,. Sú vyplnené polykarbonátom a neobsahujú žiadne prídavné mechanické zariadenia.

Odvetrávanie interiéru

Jednoduchý pásový svetlík s vetracím mechanizmom

Okrem presvetlenia takéto svetlíky zaručujú aj vetranie. Oproti vyššie spomenutým typom svetlíkov majú zložitejšiu konštrukciu, ktorá pozostáva z pevného rámu a otváracieho krídla. Umiestnenie odvetrávacích svetlíkov je navrhnuté už v projektovej dokumentácii a musí zabezpečiť dostatočný prísun čerstvého vzduchu do vnútra objektu. Okrem spomínanej konštrukcie sú vetracie svetlíky vybavené tiež mechanizmom, ktorý umožňuje ovládanie otváracej časti svetlíka. Zákazník si môže zvoliť buď manuálne ovládanie, kedy sa svetlík otvára na základe manuálnej obsluhy, alebo automatické, kde mechanizmus reaguje na senzor, ktorý monitoruje aktuálne poveternostné vplyvy.

Práve tento typ svetlíkov odporúčame našim klientom, keďže zabezpečuje nepretržité vetranie a zároveň ochranu pred nepriaznivými vplyvmi počasia a to bez akýchkoľvek starostí. Takýto systém prispieva k celkovej inteligencii objektu.

Odvod tepla a splodín

Prísne bezpečnostné normy kladú čoraz náročnejšie požiadavky na bezpečnosť veľkých montovaných hál ale aj iných objektov, kde sa zdržiava väčší počet ľudí. Svetlíkové systémy, ktoré tvoria súčasť tejto ochrany, patria medzi najzložitejšie svetlíkové systémy. Tzv. klapky sú zhotovené zo špeciálneho materiálu a sú vybavené tepelným zariadením, iniciačným zariadením alebo iným typom zariadenia, ktorý dokáže zareagovať na poplach. Súčasťou klapiek je otvárací mechanizmus, ktorý čo najrýchlejšie po spustení signálu, zabezpečí otvorenie klapiek a odvod spalín a horúceho vzduchu.

Je našou prioritou vytvárať objekty, ktoré budú svojim užívateľom poskytovať komfort, bezpečnosť a efektívnosť, jedným slovom, vytvárať inteligentné objekty. Výsledkom sú spokojní klienti nielen u nás, ale aj v zahraničí.

Meno (povinné)

Firma

Email (povinné)

Telefón

Poznámka